Naši proizvodi

  Katalog (PDF)

Redleri 
od 15t/h do 250t/h 

Elevatori
od 15t/h do 250t/h 

Sušare
 

Oprema

Ručne i električne preklopke
drovkraka - trokraka / simetrične i asimetrične

Ručni i električni zasun

Pužni transporteri: Planetarni, koritasti i mobilni 
do 45t/h 

Isporuka i ugradnja hladnjaka

Prečistači
od 25t/h do 120t/h 

Izrada i montaža polukip platforme